Dnes najčítanejšie
Na sídlisku Hájik napadol 24-ročný muž pravdepodobne pod vplyvom drog staršiu ženu, zadržal ho svedok
COVID-19 info   |   Mobilné odberné miesta

30 november 2018 - 16:44

Žilina má novú Koncepciu rozvoja elektromobility, ukazuje možnosti zlepšenia nízkouhlíkovej mobility

Foto: Žilina má novú Koncepciu rozvoja elektromobility, ukazuje možnosti zlepšenia nízkouhlíkovej mobility
Foto: Prezentácia a odborná diskusia na MsÚ v Žiline. Zdroj: Mesto Žilina

Minulý týždeň sa na pôde Mestského úradu v Žiline uskutočnila prezentácia nového dokumentu s názvom Koncepcia rozvoja elektro-mobility v meste Žilina, ktorú si mesto dalo spracovať u spoločnosti Deloitte Advisory, s.r.o. za sumu 12 900 eur. Koncepcia navrhuje niektoré riešenia súčasného stavu v oblasti dopravnej infraštruktúry a zároveň analyzuje možnosti pre zlepšenie nízkouhlíkovej mobility v meste.

Žilina je zapojená v projekte Interreg SOLEZ, ktorého cieľom je podporovať smart riešenia pre nízkoemisné zóny v európskych mestách. Kvalita ovzdušia a stav dopravnej infraštruktúry sú cieľové oblasti, v ktorých by mali nové návrhy pomôcť riešiť problémy. Mesto tiež hľadá možnosti na znižovanie emisií a podporu alternatívnych foriem dopravy.

„Hlavným cieľom je prispieť k dosiahnutiu cieľov EU v oblasti dopravy a znížiť znečistenie vo funkčných mestských oblastiach zlepšením kapacít verejných orgánov pre plánovanie nízko-uhlíkovej mobility a zvýšiť atraktivitu implementácie navrhovaných opatrení pre (súkromné) zainteresované strany a občanov,“ uvádza popis projektu Interreg. 

V týchto dňoch sú inštalované stanice bikesharingu, pre prvú fázu projektu BikeKIA je aj vďaka podpore Nadácie Kia Motors Slovakia pripravených 20 staníc a 120 bicyklov. Aktuálne prebieha verejné obstarávanie na výber prevádzkovateľa služby v Žiline. Na koncepcii rozvoja elektro-mobility sa podieľali aj oddelenie mobility Mestského úradu v Žiline či odborníci v oblasti e-mobility.  

Dokument pripomienkovali Stredoslovenská energetika, a.s., Stredoslovenská distribučná, a.s., Elektrotechnická fakulta a Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline. Práve prvá menovaná spoločnosť by mala dodať sponzorsky pilotnú e-nabíjaciu stanica mesta pred Mestský úrad v Žiline. Jej kapacita by mala umožňovať nabiť 2 elektromobily a 2 elektrobicykle.

„Pojem elektro-mobilita sa dostáva do povedomia čoraz väčšieho okruhu užívateľov vozidiel, či už v súkromnej alebo aj vo verejnej sfére. Neustále hľadáme nástroje a možnosti ako prispieť k naplneniu požiadaviek občanov využívať automobil a následne neznižovať kvalitu ovzdušia a života v meste. Cieľom tejto koncepcie je prispieť k efektívnejšej implementácii opatrení na rozvoj elektro-mobility v meste a k návrhu prvkov e-mobility,“ vysvetlil Ľuboš Slebodník, vedúci oddelenia mobility na Mestskom úrade v Žiline. 

Dokument podľa neho okrem iného navrhuje zriadenie a rozmiestnenie nízkouhlíkových zón, určuje strategické miesta lokalizácie nabíjacích staníc, analyzuje energetickú a technickú náročnosť opatrení a pre navrhované opatrenia zároveň stanovuje časový harmonogram ich implementácie a finančnú analýzu. Hlavnými faktormi pre zavádzanie elektro-mobility je jednak zníženie prevádzkových nákladov a nižšia hlučnosť, no najmä nulová produkcia lokálnych emisií.

Na odbornej diskusii k predstavenej koncepcii, na ktorej odborníci analyzovali ďalšie možnosti a najmä riziká spojené s budovaním infraštruktúry pre e-mobilitu z rôznych aspektov mestského prostredia, sa zúčastnili zástupcovia Dopravného podniku mesta Žiliny, Stredoslovenskej energetiky, Tesla Klubu Slovensko, Nadácie Kia Motors Slovakia, Žilinskej parkovacej spoločnosti a Žilinského samosprávneho kraja. 

 

 

8 reakcií
Zdroj: Mesto Žilina


Dopravný servis
Estakáda
Jama na ceste
21:24
Strečno
Policajná hliadka
21:23
B. S. Timravy
Policajná hliadka
21:07
Rajecká cesta
Práca na ceste
20:57
Strečno
Iné nebezpečenstvo
20:52
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina


Program nie je dostupný.

Najbližšie podujatia