Dnes najčítanejšie
Na moste pred Krasňanmi sa začalo s rekonštrukciou, vodiči stoja v kolónach

07 november 2018 - 13:31

Zmluvy, ktoré s dopravcami končia budúci rok, žilinská župa dodatkom nepredĺži

Dnes sa na úrade ŽSK uskutočnila spoločná tlačová konferencia predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej a predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja Jána Luntera. Predsedovia vyšších územných celkov informovali, že Žilinský a Banskobystrický samosprávny kraj sa zhodujú v právnom stanovisku, podľa ktorého predlžovanie platnosti ich zmlúv s poskytovateľmi služieb v prímestskej autobusovej doprave prostredníctvom dodatkov nie je legálne.

Oba kraje sa zhodujú v právnom stanovisku, že predlžovanie platnosti zmlúv s dopravcami prostredníctvom dodatkov je v príkrom rozpore so zákonom, predovšetkým s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave. 

„Predĺženie desaťročných zmlúv o ďalších 5 rokov by bolo možné jedine v prípade zmluvne zakotveného záväzku dopravcov na poskytnutie významnej investície. Keďže dodatky, ktoré podpísal Marian Kotleba na sklonku svojho funkčného obdobia žiadne takéto záväzky neobsahujú, predĺženie platnosti zmlúv je v rozpore s európskym nariadením. Je absolútne vylúčené, aby za takúto významnú investíciu mohlo byť považované predĺženie doby odpisovania autobusov. Preto takéto predĺženie nemôže byť základom pre ďalšie pokračovanie zmluvného vzťahu bez toho, aby sa Banskobystrický samosprávny kraj nevystavil ďalekosiahlym právnym rizikám  a možnosti platenia miliónových pokút,” upresnil situáciu, v ktorej sa nachádza Banskobystrický kraj, predseda BBSK Ján Lunter. 

Žilinský samosprávny kraj si uvedomuje, že jedinou cestou je riadna súťaž, ktorej výsledok musí byť čo najhospodárnejší a v súlade so zákonom. Už od nástupu nového vedenia na župe pracuje expertná skupina zložená z právnikov a odborníkov na dopravu a verejné obstarávanie, ktorá pripravuje podmienky pre veľký tender na poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme. Je to náročný a dlhodobý proces. Je dôležité, aby verejná doprava bola dobre organizovaným a efektívne fungujúcim systémom, ktorý budú mať cestujúci dôvod uprednostniť pred individuálnou automobilovou dopravou,“ uviedla predsedníčka ŽSK Erika Jurinová. 

Župy  sa musia vyrovnať s nedostatkom času na prípravu verejného obstarávania Banskobystrický samosprávny kraj sa nachádza v časovej tiesni, nakoľko platnosť zmlúv s dopravcami končí už 31. decembra 2018 a nezostáva mu dostatok času na vykonanie verejného obstarávania, na základe ktorého by bolo možné uzavrieť štandardné nové zmluvy s platnosťou na 10 rokov. Pripraviť transparentnú a férovú súťaž, do ktorej by sa mohlo prihlásiť čo najviac dopravcov v takto krátkom čase je vzhľadom na legislatívne a technické obmedzenia nemožné.

Platnosť zmlúv, ktoré má v súčasnosti s dopravcami uzatvorené Žilinský samosprávny kraj sa končí 30. novembra 2019. Oba kraje musia vyriešiť ako preklenúť prechodné obdobie od konca platnosti súčasných zmlúv do vykonania a ukončenia verejného obstarávania a podpisu nových desaťročných zmlúv s dopravcami.

„V prípade, že nestihneme do konca platnosti súčasnej zmluvy s dopravcami ukončiť verejné obstarávanie nechceme predlžovať zmluvu o ďalších 5 rokov. Jediným riešením je uzavretie krátkodobých zmlúv na preklenovacie obdobie, kým bude možné uzavrieť transparentné verejné obstarávanie,“ uviedla predsedníčka ŽSK Erika Jurinová. 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES)1370/2007 v časti, ktorá upravuje núdzové opatrenia, ustanovuje možnosť uzavrieť krátkodobú zmluvu s platnosťou na maximálne 2 roky. Takéto opatrenie umožňuje zabezpečiť nutnú dopravnú obslužnosť a zároveň vytvára časový priestor na prípravu a priebeh verejného obstarávania, na základe ktorého je možné následne uzatvoriť štandardné zmluvy s dopravcami s platnosťou na 10 rokov. 

„V situácii, kedy platnosť súčasných zmlúv, ktoré má s dopravcami uzavreté BBSK, končí o menej než dva mesiace, je pre BBSK  jedinou legálnou možnosťou využiť núdzové opatrenia podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)1370/2007. To znamená zabezpečiť dopravu prostredníctvom krátkodobých zmlúv s maximálnou platnosťou na 2 roky a okamžite začať pripravovať transparentné verejné obstarávanie,“ uviedol Ján Lunter. 

BBSK preto ešte v septembri oslovil súčasných poskytovateľov verejnej dopravy v kraji s ponukou na uzavretie nových legálnych zmlúv na 2 roky a zároveň zverejnil výzvu na predkladanie ponúk pre všetkých dopravcov v okolitých krajoch a statok. V súčasnosti priebežne prebiehajú rokovania so všetkými záujemcami, ktorí́ prejavili záujem poskytovať̌ dopravu v BBSK od 1. januára 2019.


Dopravný servis
Strečno
Jama na ceste
23:24
Strečno
Jama na ceste
21:27
Stráža
Iné nebezpečenstvo
20:38
Estakáda
Prekážka na ceste
20:09
Strečno
Iné nebezpečenstvo
19:42
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina