Dnes najčítanejšie
Svetová bojová show ENFUSION zavíta po roku opäť do TIPSPORT arény v Žiline už 27. apríla

07 november 2018 - 13:04

Nájomné v nájomných bytoch mesta Žilina sa líši v závislosti od kategorizácie

Foto: Nájomné v nájomných bytoch mesta Žilina sa líši v závislosti od kategorizácie
Foto: ilustračné

Jednou z najvýraznejších tém predvolebných kampaní bola vízia kandidátov o nájomnom bývaní v Žiline. K 30. septembru 2018 sa v poradovníku o pridelenie nájomného bytu nachádzalo 247 žiadateľov. Už teraz mesto Žilina pripravuje výstavbu dvoch projektov s nájomnými bytmi - v lokalite za Vuralom a na Dlabačovej ulici. Oba projekty by po dokončení mali poskytnúť približne podobný počet bytov, ako je aktuálne žiadateľov.

V súvislosti s nájomným bývaním sa na náš však obrátilo viacero čitateľov s otázkou, aké sú výšky prenájmov. „Výška nájomného za konkrétny prenajatý mestský nájomný byt sa odvádza od podmienok financovania a výstavby bytového domu v ktorom sa byt nachádza. Výška nájomného je stanovená na základe opatrenia ministerstva financií o regulácii cien nájmu bytov, podľa ktorého maximálna cena ročného nájmu je určená vo výške 5% z obstarávacej ceny. V Žiline je stanovená výška na základe tohto opatrenia vo výške 3,5% z obstarávacej ceny,“ spresnila hovorkyňa mesta Žilina Barbora Zigová.

Na nájomné bývanie majú podľa VZN nárok domácnosti, ktorých príjem nepresahuje trojnásobok životného minima. Jeho základná výška je od 1. júla 2018 205,07 eur mesačne, na nájomné bývanie majú teda nárok rodiny s príjmom do 615 eur.

V prípade, že je členom takejto domácnosti osoba s ťažkým zdravotným postihnutím alebo ide o domácnosť osamelého rodiča s nezaopatrenými dieťaťom, prípadne aspoň jeden z členov domácnosti zabezpečuje zdravotnícku starostlivosť, vzdelávanie, kultúru alebo ochranu pre obyvateľov mesta, môže byť príjem domácnosti do výšky štvornásobku životného minima. 

Článok 5 Všeobecne záväzného nariadenia č.4/2017 o podmienkach prideľovania nájomných bytov v Žiline. Zdroj: zilina.sk

Výška nájomného podľa kategorizácie bytu: 

IV. kategória cca od 5,00 EUR do 22,00 EUR
III. kategória cca od 25,00 EUR do 42,00 EUR
II.  kategória cca od 49,00 EUR do 90,00 EUR
I kategória cca od 90,00 EUR do 240,00 EUR 

Okrem tohto základného nájomného nájomca platí aj za služby spojené s užívaním bytu - teda energie, správu či služby.


0 zdieľaní

Dopravný servis
Solinky, Pod hájom
Kolóna
16:30
Gbeľany
Kolóna
16:30
Svedernik
Dopravná nehoda
16:30
Kysucká
Kolóna
16:29
Lysica
Kolóna
16:29
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina