Dnes najčítanejšie
Vo štvrtok večer zablúdila v Malej Fatre česká turistka s deťmi, skupinku našli horskí záchranári

05 november 2018 - 11:59

Zdržanie výstavby lávky medzi Brodnom a Vraním spôsobilo aj odstúpenie víťazného uchádzača

Pred niekoľkými dňami sa začala výstavba novej lávky pre peších a cyklistov v Brodne, ponad rieku Kysuca. Dosluhujúca lávka predstavovala pre obyvateľov Brodna aj Vrania, ktorí ju pravidelne využívali, bezpečnostné riziko. Aj preto mesto Žilina pristúpilo k výstavbe novej, poslanci MZ v Žiline prostriedky na túto investíciu schválili už v lete 2017.

Napriek tomu sa s výstavbou začalo až 26. októbra 2018, teda s minimálne ročným oneskorením. „Novo navrhnutá lávka je kolmá a je tvorená jednou mostnou oblúkovou konštrukciou o jednom poli rozpätia 75 metrov, celková dĺžka mosta je 76,5 metrov. Šírka priechodzieho profilu je 2,50 metrov, celková šírka mosta vrátane konštrukcie oblúkov je 3,53 metrov. Spodná stavba mosta je vo forme mohutných základových blokov zo železobetónu.

„Realizácia projektu ako celku svojím významom a estetickým účinkom presahuje hranice vlastnej polohy a stane sa nositeľom prezentácie regiónu, rozšíri a zlepší podmienky pre spoločenský život a cyklistický ruch. Účel a funkcia bude zameraná na vytvorenie verejných priestranstiev a ako súčasť cyklotrasy vyššieho významu. Novo navrhovaná lávka bude situovaná na pôvodnom mieste ako je v súčasnosti existujúca (stará) lávka,“ uviedlo mesto vo verejnom obstarávaní.

Zdržanie začiatku investičnej akcie spôsobilo aj to, že víťazný uchádzač z obstarávania odstúpil od zmluvy. „Víťazný uchádzač Tradestone Slovakia, s.r.o. Trnava dňa 14. 09. 2018 písomne oznámil verejnému obstarávateľovi, že z kapacitných dôvodov odstupuje od podpisu zmluvy o dielo,“ potvrdila hovorkyňa mesta Žilina Barbora Zigová. 

V zmysle zákona o verejnom obstarávaní je možné v prípade, ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu, uzavrieť ju s uchádzačom, ktorý skončili v poradí druhý. Takáto situácia nastala aj pri obstarávaní staviteľa lávky, ktorým je nakoniec spoločnosť EUROVIA SK, a.s.

Podobné prípady sa podľa hovorkyne pri súčasnej priaznivej ekonomickej situácii stávajú pomerne často: „V súčasnom období, keď je dostatok dopytu v oblasti uskutočňovania stavebných prác, je tento trend na Slovensku častý - v prípade že uchádzač vyhrá viac súťaží.“ 

Poradie uchádzačov o výstavbu lávky v Brodne 

1. Tradestone Slovakia s.r.o. 
Leoša Janáčka 10, 917 01 Trnava
Cena bez DPH : 415 391,93 €
Cena s DPH : 498 470,32 € 1 poradie x 0,70 váha kritéria x 3 členovia komisie = 2,1 b.
Lehota výstavby v dňoch : 110 2 poradie x 0,30 váha kritéria x 3 členovia komisie = 1,8 b.
Súčet bodov : 3,9 b. 

2. EUROVIA SK, a.s., sektor Žilina
Závodská cesta 24, 010 01 Žilina
Cena bez DPH : 441 499,00 €
Cena s DPH : 529 798,80 € 2 poradie x 0,70 váha kritéria x 3 členovia komisie = 4,2 b.
Lehota výstavby v dňoch : 28 1 poradie x 0,30 váha kritéria x 3 členovia komisie = 0,9 b.
Súčet bodov : 5,1 b.

3. ERPOS, spol.. s r. o. 
Vysokoškolákov 4, 010 08 Žilina
Cena bez DPH : 474 782,15 €
Cena s DPH : 569 738,58 € 3 poradie x 0,70 váha kritéria x 3 členovia komisie = 6,3 b.
Lehota výstavby v dňoch : 150 5 poradie x 0,30 váha kritéria x 3 členovia komisie = 4,5 b.
Súčet bodov : 10,80 b.

4. HASTRA s.r.o. 
Dolné Rudiny 2/3528, 010 01 Žilina
Cena bez DPH : 599 486,06 €
Cena s DPH : 719 383,27 € 4 poradie x 0,70 váha kritéria x 3 členovia komisie = 8,4 b.
Lehota výstavby v dňoch : 165 7 poradie x 0,30 váha kritéria x 3 členovia komisie = 6,3 b.
Súčet bodov : 14,70 b. 

5. FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Mlýnská 68, 602 00 Brno, ČR
Cena bez DPH : 712 368,54 €
Cena s DPH : 854 842,25 € 6 poradie x 0,70 váha kritéria x 3 členovia komisie = 12,6 b
Lehota výstavby v dňoch : 120 3 poradie x 0,30 váha kritéria x 3 členovia komisie = 2,7 b
Súčet bodov : 15,30 b. 

6. VÁHOSTAV- SK, a.s.
Priemyselná 6, 821 09 Bratislava
KA: Hlinská 40, 011 18 Žilina
Cena bez DPH : 637 953,00 €
Cena s DPH : 765 543,60 € 5 poradie x 0,70 váha kritéria x 3 členovia komisie = 10,5 b.
Lehota výstavby v dňoch : 162 6 poradie x 0,30 váha kritéria x 3 členovia komisie = 5,4 b
Súčet bodov : 15,40 b. 

7. SWIETELSKY- Slovakia s.r.o., Oblasť Sever
Bánovská cesta 11, 010 01 Žilina
Cena bez DPH : 659 749,13 €
Cena s DPH : 946 859,85 € 8 poradie x 0,70 váha kritéria x 3 členovia komisie = 16,80 b
Lehota výstavby v dňoch : 149 4 poradie x 0,30 váha kritéria x 3 členovia komisie = 3,6 b
Súčet bodov : 20,40 b. 

8. STRABAG s.r.o., oblasť Sever
Kragujevská 17, 010 01 Žilina
Cena bez DPH : 719 401,09 €
Cena s DPH : 863 281,30 € 7 poradie x 0,70 váha kritéria x 3 členovia komisie = 14,7 b
Lehota výstavby v dňoch : 180 8 poradie x 0,30 váha kritéria x 3 členovia komisie = 7,2 b
Súčet bodov : 21,90 b.

24 zdieľaní

Dopravný servis
Oškerda
Kolóna
15:15
Vranie
Prekážka na ceste
15:14
Rajecké Teplice
Kolóna
15:13
Hričovská
Kolóna
15:11
Cesta I/64
Kolóna
15:10
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina
Najbližšie podujatia