Dnes najčítanejšie
AKTUÁLNE: Od pondelka je okres Žilina v červenom stupni, s ním aj Bytča a Martin

06 november 2018 - 10:00

ROZHOVORY S KANDIDÁTMI - Patrik Groma

Foto: ROZHOVORY S KANDIDÁTMI - Patrik Groma
Foto: Patrik Groma

Vek: 45
Rodinný stav: ženatý
Počet detí: 2
Zamestnanie: viceprimátor mesta Žilina

1. Predstavte nám Vašu základnú víziu smerovania Žiliny pre najbližšie 4 roky. Aké sú najpodstatnejšie piliere Vášho volebného programu a aké zmeny chcete občanom Žiliny ponúknuť? 

1 Nová nemocnica – projekt nemocnice novej generácie, ktorá môže byť hotová najneskôr do ôsmich rokov.

Poskytovala by akútnu a intervenčnú starostlivosť pre pacientov všetkých zdravotných poisťovní. Najlepší lekári a zdravotné sestry v kombinácii so špičkovým materiálno-technickým vybavením, s hotelovými a doplnkovými službami pre pacienta dokážu v novej nemocnici vytvoriť funkčný model modernej, pacientsky orientovanej zdravotnej starostlivosti.

2 Mestečko pre seniorov so štartovacími bytmi pre mladých 

Mestečko pre tých seniorov, ktorí ešte nepotrebujú umiestnenie v špecializovanom zariadení, ale chcú žiť v komunite rovesníkov s možnosťou bezpečného rezidenčného bývania. Zároveň si uvedomujem, že by nebolo vhodné, aby vzniklo nejaké rovnorodé izolované sídlisko len pre staršiu generáciu. Preto projekt premyslene a funkčne zahrnie aj časť pre výstavbu štartovacích nájomných bytov pre mladé rodiny. Takéto riešenie eliminuje obávaný pocit generačného vylúčenia seniorov. V rámci Integrovaného regionálneho operačného programu môžeme čerpať na tento projekt až 2 milióny eur. Kde by sme mohli zrealizovať takúto odvážnu a užitočnú službu pre našich seniorov a zároveň pre najmladšie rodiny? Napríklad môžeme prebudovať areál súčasnej nemocnice. Toto je projekt, kde okrem vlastných zdrojov mesta vieme využiť aj eurofondy, štátne dotácie a nemám pochybnosti, že naň nájdeme aj podporu súkromných partnerov. 

3 Korytnačka naspäť mestu alebo nová relaxačno-oddychová zóna 

Zaväzujem sa, že pripravím a navrhnem spätné odkúpenie Športovej haly na Bôriku − „Korytnačky“ aj s celým areálom za absolútne transparentných podmienok a výhodných pre mesto Žilina. Viem, že to nebude jednoduché. Ale mesto má viac možností, ako preukázalo doteraz a môže vyvinúť tlak. A ja som pripravený využiť všetky možnosti. Mojou snahou bude získať späť celý areál aj s bývalým Domom techniky vybudovať kompletnú relaxačno-oddychovú zónu prepojenú s plavárňou. A z Domu techniky by mohol byť mestský hotel využívaný pre komerčné účely a aj zisky z tejto činnosti by sa použili na splácanie investície.

A čo z týchto plánov zostane, ak by sa spätné odkúpenie „Korytnačky“ nepodarilo? Potom budem presadzovať postupné budovanie športového areálu na pravom brehu Váhu. A ako prvý krok postavíme malý tréningový zimný štadión s plavárňou. Niečo podobné, ako sa podarilo v Prešove, kde postavili umelú ľadovú plochu a odpadové teplo z výroby ľadu sa využíva v kotolni priľahlej školy. U nás môže „zimáčik“ vykurovať plaváreň, takže sa nám investícia doň vráti v podobe úspor za kúrenie po šiestich až siedmich rokoch, keďže odstavíme energeticky neefektívnu tréningovú halu pri starom zimnom štadióne.

4 Nové plavárne na sídliskách

Na Hájiku sme našli akúsi stratenú archu – unikátny priestor, o ktorom ani mnohí obyvatelia sídliska nič netušia. Pod jednou základnou školou v Žiline sa dlhé desaťročia ukrýval doslova stavebný skvost, ktorý by vraj v dnešnej dobe len ťažko niekto postavil. A práve na tomto mieste postavíme plaváreň. Momentálne sa dokončuje projektová dokumentácia, a verím, že čoskoro by sa tento priestor mohol využívať na športové a voľnočasové aktivity najmä pre deti a mládež. Projektová dokumentácia je nevyhnutná na to, aby sme sa mohli uchádzať o výzvu z niektorých operačných programov a získať tak peniaze z externých zdrojov.

Plaváreň pre Solinky – ide o lokalitný program, ktorý obsahuje riešenie a vznikol na základe mojich pracovných stretnutí s odborníkmi v danej oblasti. Plaváreň by mohla vzniknúť v areáli základnej školy a jej hlavnou úlohou by mal byť šesťdráhový 25-metrový bazén. Ten musí spĺňať pravidlá medzinárodnej plaveckej federácie, aby sa v ňom mohli organizovať preteky. Súčasťou plavárne by mal byť i výcvikový bazén pre najmenšie detičky. Na budúci rok by mala vyjsť výzva na spolufinancovanie takýchto stavieb zo zdrojov EÚ a dokonca sa rysuje aj podpora výstavby plavární pri školách v rámci ministerstva školstva.

5 Revitalizácia vnútroblokov na sídliskách

Ide o moju srdcovú záležitosť. Po dvoch rokoch od môjho prvotného návrhu zrevitalizovať vnútroblok medzi ulicami Tatranská, Fatranská a Karpatská máme na stole nielen architektonickú štúdiu, ale už aj právoplatné územné rozhodnutie a stavebné povolenie. Hneď ďalším realizovaným projektom bude vnútroblok na Hlinách I a už pripravujem aj revitalizáciu vnútrobloku Tulská a Slovanská cesta. Všetky realizácie budú finančne kryté z nenávratnej dotácie z Integrovaného regionálneho operačného programu.

6 Podpora športu a využitia voľného času inak

Viac malých telocviční nielen pre šport - Zaväzujem sa, že navrhnem a budem presadzovať realizáciu budovania menších viacúčelových hál v areáloch škôl.

Bezpečný návrat detí domov - Aktívne pripravujem návrh na systémové riešenie podpory záujmových činností detí a ich bezpečného návratu domov - keď mesto Žilina dokáže logisticky zabezpečiť bezproblémový rozvoz 300 obedov denne pre nevládnych spoluobčanov, určite nebude preň problém zabezpečiť aj bezproblémovú a bezplatnú dopravu detí na záujmové krúžky. Napríklad podobným systémom ako školské autobusy.

Lido - Brehy žilinských riek znovu ožijú! Hovorí vám niečo lido? Ide o pobrežnú plytkú časť rieky, ktorá sa využíva na kúpanie a relax. Prečo by i takéto využitie voľného času nemohlo v našom meste zažívať svoje zlaté časy? Zaväzujem sa, že v Žiline budem presadzovať vybudovanie lida s verejnou plážou, promenádou a prírodným parkom. Lido môže vzniknúť na brehu rieky Váh pod Vodným dielom Žilina alebo aj na brehu rieky Kysuca pri Budatínskom hrade.

7 Výstavba nájomných bytov

Podarilo sa mi v spolupráci s MsÚ postupne pripraviť projekty na výstavbu bytov v lokalitách Vural, Predmestská ulica a Dlabačova ulica. V súčasnosti sú rozpracované projekty 230 nových nájomných bytov. Zaväzujem sa, že navrhnem a budem presadzovať politiku výstavby väčšieho počtu bytov. Som presvedčený, že úlohou mesta je vytvárať vhodné podmienky na výstavbu bytov aj pre súkromných investorov. Malými úpravami v územnom pláne môžeme dosiahnuť v krátkom čase výstavbu až 750 nových bytových jednotiek na sídliskách Vlčince alebo Hájik.

8 Moderný a efektívny mestský úrad

Zaväzujem sa, že presadím také organizačné zmeny a platové podmienky, ktoré urobia z nášho mestského úradu klientsky orientovanú inštitúciu, s ktorou budú občania spokojní a na ktorú budú môcť byť hrdí. Budem motivovať a stimulovať kvalitných zamestnancov, ktorí sú kľúčom k úspechu nielen v podnikateľskom prostredí, ale i v prostredí štátnej a verejnej správy. Navrhnem a presadím nový poriadok odmeňovania, ktorý zvýši efektivitu práce, efektívne riadenie nákladov či zvýšenie tržieb a výberu daní. Zavediem projektové riadenie či odmeny za zlepšovacie návrhy.

9 Čistá a ekologická Žilina

Zaväzujem sa, že navrhnem a budem presadzovať, aby mesto Žilina vybudovalo vlastnú linku na spracovanie kovu a PET fliaš. Ide o dve najbonitnejšie komodity a vlastnou linkou by mesto okrem nových pracovných miest získalo aj viac peňazí do mestskej kasy a navyše ubudne i odpad uložený na skládkach.

10 Rešpekt a úcta k hodnotám minulosti a prítomnosti

Zaväzujem sa, že predložím projekt a presadím založenie Žilinského mestského múzea a galérie za účelom zozbierania a kúpy artefaktov a diel žilinských výtvarníkov a výtvarníkov, ktorí tu tvorili alebo vystavovali.

11 Poskytnutie priestorov pre stavovské a profesné organizácie

Stavovské a profesné organizácie sa často stretávajú s problémom, kde prevádzkovať svoju činnosť, pretože zvyšných peňazí nie je nikdy dosť. Komerčný prenájom je pre nich neraz likvidačný. Pritom tieto organizácie často zabezpečujú prenesený výkon štátnej správy, rôznu odbornú prípravu, vzdelávanie, praktické vyučovanie či činnosti, ktoré pomáhajú uchovávať naše kultúrne hodnoty. V súčasnosti sa v Žiline uvoľnili priestory po pobočkách okresného úradu. Riešením je odkúpenie niektorej z budov od štátu. Útočisko v nej potom nájdu združenia rôznych zberateľov, vojnových veteránov, ženských spolkov a iných spoločenstiev, ktoré nemajú prostriedky na komerčný nájom, ale majú pozitívny vplyv na našu komunitu.

12 Dopravné riešenia pre Žilinu

MHD - Môj cieľ je rovnaký. Dlhé roky presadzujem, aby bola MHD v Žiline čo najvýhodnejšia, najdostupnejšia a najmodernejšia. Chcem, aby každý človek pri ceste do práce či do školy mal aj slušnú a funkčnú alternatívu v podobe MHD a nemusel tak cestovať autom – zjednodušením tarify, zavedenie elektronickej platby priamo z platobnej karty cestujúceho a v neposlednom rade budem ďalej bojovať za to, aby bola MHD bezplatná pre čo najviac Žilinčanov za trvalý pobyt a bezdlžnosť.

Chodci - Budem pokračovať v koncepčných rekonštrukciách chodníkov, odstraňovaní bariér a zvyšovaní bezpečnosti chodcov na chodníkoch, ale najmä na priechodoch pre chodcov.

Inteligentné návesti podporené aplikáciou - Nenáročná aplikácia bude čerpať dáta o dopravnej situácii z aplikácie Google Maps a následne upozorňovať vodičov na výber najlepšej trasy na prejazd mestom. Vodiči, ktorí nemajú smartfón, budú využívať inteligentné návesti nad jednotlivými križovatkami. Tie, podobne ako aplikácia, dajú na výber najrýchlejšiu trasu mestom.

Cyklodoprava – nielen pokračovanie budovania cyklotrás, ale i budovanie cyklistických stojanov či úschovných boxov.

Parkovanie - Budem presadzovať, aby všetci Žilinčania mali parkovanie bezplatne vo všetkých mestských častiach ako odmenu za trvalý pobyt a bezdlžnosť.

Ostatné priority v doprave – zóny 30, akčné plány mobility pre základné a materské školy, carsharing.

13 Moderné smart mesto

Chcem využiť moderné osvetlenie pre inteligentné opatrenia v oblasti dopravy a bezpečnosti. Stĺpy verejného osvetlenia dnes môžu slúžiť aj ako nočné nabíjačky pre elektromobily na sídliskách a v rezidenčných zónach a môžu byť vybavené kamerovým systémom, ktorý eliminuje krádeže, vandalizmus a pomôže pri nehodách. Takéto systémy dokážu monitorovať kvalitu ovzdušia a údaje zasielať na centrálny register, ktorý ich vyhodnocuje a posiela na dispečing dopravy.

Do ťažko dostupných miest chcem inštalovať beznapäťové stanice verejného osvetlenia a sprístupniť tak lokality bez osvetlenia ľuďom. Inteligentné zastávky MHD vedia významne prispieť ku komfortu a spokojnosti cestujúcich - vyhľadať spoje, vybrať najlepší spôsob jazdy na základe výberu dopravného prostriedku, zobraziť plán mesta či údaje o meste, stav ovzdušia, wifi či iné funkcie.

Mestská karta - S takouto kartou je možné cestovať MHD, integrovaným dopravným systémom, parkovať, vstupovať do parkovacích zón, nakupovať so zľavami u partnerov, využívať divadlo, plaváreň, klzisko či bikesharing alebo carsharing za zvýhodnené ceny. Je najvyšší čas, aby takúto kartu dostali konečne aj Žilinčania. Budem presadzovať spustenie projektu mestskej karty, ktorá bude primárne viazaná na výhodnejšiu MHD pre Žilinčanov.

Elektromobilita - Budem jednoznačne podporovať budovanie siete nabíjacích staníc pre e-vozidlá, ako aj pre e-biky.

14 Pomoc hendikepovaným – odstránenie bariér

Zaväzujem sa, že budem pracovať pre hendikepovaných, pretože na ľudí so ZŤP sa často zabúda. Veď aj títo ľudia môžu rásť, kvitnúť a prinášať ovocie. Len musia mať primeranú starostlivosť aj oporu. Nie je mi to ľahostajné!

15 Stravovanie v školách

Stravovanie v našich školách je na dobrej úrovni. Chcem ju však ešte viac skvalitniť. Dopriať deťom miesto rýb chovaných v akvakultúrach tie lovené v moriach či riekach. Dá sa to zabezpečiť napríklad verejným obstaraním určitých druhov potravín centrálne pre všetky školy, čím sa kvalitnejšie potraviny stanú cenovo dostupnejšie, a zároveň sa môže napríklad v piatok na všetkých školách podávať grilovaná treska s prílohou z domácej produkcie. Áno, domácej. Budem klásť dôraz na domáce a sezónne potraviny, dodržiavanie kvality v dodávke potravín od výrobcu až do samotnej kuchyne. Dám pokyn na vyradenie takých surovín z jedálnička detí, akými sú umelé farbivá, stužené tuky, palmový olej, vanilínový cukor, umelé sladidlá, údeniny a iné nezdravé suroviny. Zabezpečím znížené dávky cukru a soli v podávaných jedlách. Zabezpečím renomovaných kuchárov, ktorí nám pomôžu nastaviť vysokú latku.

2. Pri otázke vízií je nutné pozrieť sa aj na financovanie prísľubov, ktoré ponúkate voličom. Má Žilina dostatok zdrojov pre realizáciou vašich nápadov? Z akých zdrojov by ste chceli pokryť ich realizáciu?

Žilina posledné 4 roky dosahuje nadpriemerné ekonomické výsledky, pravidelne zostáva na účte prebytok financií, posledný rok až 7 miliónov eur. Tým, že dlh Žiliny klesol z 80% na 18% môže si zobrať aj investičný úver za výhodných podmienok. Veľmi výraznou injekciou sú i eurofondy, chceme sa pobiť ešte o takmer 30 miliónov eur. Na ich vyčerpanie sú už iba 2 roky-

3. Aká je Vaša politická orientácia a s koho podporou kandidujete? Predstavte najvýraznejších odborníkov vo Vašom tíme na vybrané problémy.

Som nezávislý kandidát. Na rozdiel od protikandidátov, ktorým zostavovali program odborníci na základe svojich osobných potrieb, alebo ho skopírovali od kandidátov z iných miest, ja som volebný program zostavil sám na základe komunikácie s občanmi mesta. Obsahuje 90 strán a rieši 15 veľkých projektov pre Žilinu.

4. Objasnite, z čoho pozostáva Vaša kampaň, koľko bude stáť a z akých prostriedkov je financovaná?

Kampaň si hradím z vlastných prostriedkov, ktoré som získal z predaja bytu na Bulvári v lete tohto roku.

5. Ako sa pozeráte na prácu primátora a mestského zastupiteľstva v Žiline v končiacom volebnom období?

Objektívne môžeme povedať, že doterajší primátor mal najlepšie výsledky v novodobej histórii mesta. Zastupiteľstvu vyčítam vzájomné prekáračky, nenávisť, zlobu, pohŕdanie, výsmech a iné zlé ľudské vlastnosti. Ospravedlňujem sa Žilinčanom, že som sa nechal vtiahnuť do týchto praktík, ale poučil som sa a naopak v súčasnosti hľadám cestu spolupráce napriek celým politickým spektrom, čo je jediná cesta, aby Žilina urobila veľký skok dopredu.

6. Čo v meste podľa vás funguje dobre a v prípade zvolenia by ste v tom pokračovali?

Bezplatná doprava – 11% nárast počtu cestujúcich, ekologický aspekt, odľahčenie dopravy.

Efektívne využívanie eurofondov – za posledné obdobie sme čerpali takmer 30 miliónov eur.

Kultúra je na vysokej úrovni – Mestské divadlo Žilina, Rosenfeldov palác, galéria na Radnici, grantový systém.

Investičné aktivity – nové verejné osvetlenie, oprava komunikácii, obnova parkov, nákup vozového parku MHD z eurofondov.

7. Čo sa dá v Žiline zmeniť aj bez nutnosti nákladných investícií a v krátkom časovom horizonte?

Výstavba nájomných bytov (ŠFRB).

Revitalizácia vnútroblokov (eurofondy IROP).

Zlepšenie stravovania v školách.

8. Ktoré tri problémy najviac trápia Žilinčanov? Aké navrhujete ich riešenie?

Doprava – zápchy sú však spôsobené investíciami vlády do zamestnanosti. V Žiline je na úrovni 2,9%. Bohužiaľ, vláda súčasne neinvestovala do infraštruktúry. Problémy sa eliminujú až po dokončení diaľnice. Do tej doby môžeme robiť iba okrajové opatrenia – vybudovanie inteligentných návestidiel na určenie optimálneho prejazdu mestom, pokračovať v projekte bezplatnej dopravy ako odmeny za trvalý pobyt a bezdlžnosť.

9. S komunálnou politikou už máte skúsenosti, čo sa vám podarilo pre Žilinčanov presadiť?

Žilinčania vedia, že som vo svojej pozícii urobil takmer stovku menších projektov (záchrana kultúrnych pamiatok, príprava výstavby 230 nájomných bytov, príprava a realizácia vnútroblokov v hodnote 1 milión eur, asanácie budov na Bratislavskej ulici, bezpečnejšie priechody pre chodcov, odstraňovanie nelegálnych reklám, vznik Nadácie mesta Žilina, pomoc hendikepovaným deťom – finančný patronát nad podujatiami, získanie unikátnych obrazov M. Vlkoláčka pre mesto Žilina, vznik galérie mesta na Radnici, realizácia projektu Zdravý občan, zdravé mesto, záchrana Čížovho jarku, pomoc zvieratám v núdzi, zníženie nákladov mesta – efektívne riadenie nákladov, zvýšenie príjmov v mestskej pokladnici – daň za záber verejného priestranstva, napísal som tri knihy o histórii mesta Žilina, ktoré získali prestížne ocenenia – Kniha roka a iné), a tie majú svoje limity. Chcem presadiť 15 veľkých projektov, ktoré sa dajú realizovať len z postu primátora. Preto kandidujem.

10. Prečo by mali voliči dať svoj hlas práve vám a čo ponúkate oproti Vašim protikandidátom?

Mám víziu, mám skúsenosti, viem ako na to. Za posledné 4 roky vo funkcii viceprimátora som detailne spoznal potreby mesta, jeho silné, ale i slabé stránky. A to je výhoda oproti protikandidátom.

11. Je podľa vás súčasná výška odmeny poslanca MZ v Žiline primeraná práci?

Áno.

12. Aké budú Vaše prvé kroky po zvolení na Radnicu?

Intenzívna komunikácia v mestskom zastupiteľstve naprieč celým politickým spektrom, pretože v súčasnej dobe selektovať ľudí je veľký luxus. Chcem zjednotiť celé zastupiteľstvo. Ak voľby vyhrám a kampaň protikandidátov a ich podporovateľov bude korektná, ponúknem miesto viceprimátora druhému najsilnejšiemu kandidátovi, aby sme spoločne posunuli Žilinu dopredu, aby bola silnejšia verejná kontrola, a aby sme sa spolupodieľali spoločne na riadení mesta. Mojím cieľom je, aby Žilina bola o 10 rokov nielen najlepším mestom, ale i miestom na život na Slovensku. 


Dopravný servis
Mojšova Lúčka
Policajná hliadka
23:23
Mojšova Lúčka
Policajná hliadka
23:12
Hričovská
Policajná hliadka
21:59
Strečno
Prekážka na ceste
21:28
Na Horevaží
Prekážka na ceste
21:24
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina
Najbližšie podujatia