Dnes najčítanejšie
Dve lekárky žilinskej nemocnice zvíťazili v prestížnej ankete TOP lekári na Slovensku
COVID-19 vývoj situácie v kraji

01 november 2018 - 10:00

ROZHOVORY S KANDIDÁTMI - Ľudmila Chodelková

Foto: ROZHOVORY S KANDIDÁTMI - Ľudmila Chodelková
Foto: Ľudmila Chodelková

Vek: 52 
Rodinný stav: rozvedená 
Počet detí: 2
Zamestnanie: Riaditeľka Centra voľného času (Žirafa) a poverená riaditeľka Súkromného gymnázia.

1. Predstavte nám vašu základnú víziu smerovania Žiliny pre najbližšie 4 roky. Aké sú najpodstatnejšie piliere vášho volebného programu a aké zmeny chcete občanom Žiliny ponúknuť? 

Do volieb vstupujem symbolicky s číslom štyri a počas štyroch rokov chcem vyriešiť štyri hlavné priority – dopravu a parkovanie, čistotu v meste, zanedbanú starostlivosť o občana a oblasť vzdelávania a športu. Občanom nebudeme sľubovať veľké projekty, ktoré síce dobre znejú, ale mesto na ne buď nemá financie alebo ich riešenie nemá vo svojej výlučnej kompetencii.

2. Pri otázke vízií je nutné pozrieť sa aj na financovanie prísľubov, ktoré ponúkate voličom. Má Žilina dostatok zdrojov pre realizáciou vašich nápadov? Z akých zdrojov by ste chceli pokryť ich realizáciu? 

Hospodárenie mesta ma dve roviny – výdavky a príjmy. Na strane výdavkov je priestor len pri väčšej efektivite chodu mesta a jeho organizácií. Mestským úradom počnúc a hokejovým klubom končiac. Na strane príjmov sa predpokladá vyšší výber podielových daní, ktorý je najdôležitejším príjmom mesta. Opäť by bolo asi potrebné urobiť pasportizáciu nehnuteľností na území mesta. Dlhodobo treba motivovať obyvateľov mesta, aby sa stali jeho občanmi. Samozrejmosťou musí byť využívanie fondov a výziev.

3. Aká je vaša politická orientácia a s koho podporou kandidujete? Predstavte najvýraznejších odborníkov vo vašom tíme na vybrané problémy. 

Som nezávislou kandidátkou bez podpory politických strán. Čo sa týka odborníkov na našej kandidátskej listine, tvorí ju 16 kandidátov na poslancov. Spolu so mnou sú na nej odborníci z rôznych oblastí, a preto, že sa zaujímajú veľmi intenzívne o veci verejné, rozhodli sa kandidovať. Viacerí z nás majú reálnu skúsenosť s praktickým chodom mesta a správou veci verejných. Okrem toho sú v našom tíme odborníci na ekonomiku, dopravu, školstvo, právo či legislatívu. Podrobný zoznam nájdete na www.inazilina.sk 

4. Objasnite, z čoho pozostáva vaša kampaň, koľko bude stáť a z akých prostriedkov je financovaná?

Dlhé roky negatívnych skúseností z doterajšieho spôsobu spravovania mesta v ľuďoch vyvolali pocit, že mesto sa o nich vôbec nestará. A presne toto chceme zmeniť. Vrátime Žilinčanom hrdosť na to, že budú žiť vo fungujúcom meste, kde občan je na prvom mieste. Naša kampaň je zameraná na všetky Žilinčanky a Žilinčanov. Oslovujeme všetkých občanov, stretávame sa s nimi v uliciach, mestských častiach či na stretnutiach. Počúvame, čo všetko ich trápi a, naopak, s čím sú spokojní. Spokojný občan bude pre nás absolútnou prioritou.

Nestoja za nami silní podnikatelia a ani nikto iný, komu by sme museli byť zaviazaní, a tak to aj ostane. Nikomu nevisíme na gatiach, ako bolo povedané v antikampani. Kampaň si financujeme z vlastných zdrojov a príspevkov podporovateľov. Príjmy a výdavky sú pre všetkých viditeľné na mojom transparentnom účte, ako aj na transparentnom účte OZ Iná Žilina, https://ib.fio.sk/ib/transparent?a=2601493129, https://ib.fio.sk/ib/transparent?a=2801500637, ktoré bolo v zmysle zákona zaregistrované ako tretia strana. Takto transparentné financovanie nemá v Žiline nikto. 

5. Ako sa pozeráte na prácu primátora a Mestského zastupiteľstva v Žiline v končiacom volebnom období? 

Pre mňa sú nepochopiteľné niektoré riešenia problémov. Napriek tomu, že odborníci, poslanci a občania predkladajú riešenia a reálne pracujú, primátor nerešpektuje niektoré hlasovania a schválené uznesenia. Napríklad, riešenie problematiky vstupu do pešej zóny, kde absolútne ignoroval platné uznesenie MZ.

Čo sa týka zastupiteľstva, forma a neustále potýčky na jeho pôde sú vizitkou, ktorou sa nemožno chváliť. Niektoré prejavy vedenia mesta ľuďom veľa napovedia. Ryba smrdí od hlavy. Predsedajúci a vedenie mesta musia byť tými, ktorí určujú priebeh zasadnutí, a to sa v tomto období nestalo.

6. Čo v meste podľa vás funguje dobre a v prípade zvolenia by ste v tom pokračovali? 

Pán primátor na svojej tlačovej konferencii vymenoval, čo všetko v meste funguje. Osobne sa s tým však vôbec nestotožňujem. Treba od základu zmeniť fungovanie mesta. Mám pocit, že veci nefungujú tak, ako by mali o čom svedčí veľké množstvo podnetov od nespokojných občanov.

Treba vytvoriť jasnú koncepciu rozvoja mesta, ktorá musí viesť k tomu, aby sa Žilina rozvíjala. Potrebujeme, aby sa vyriešili akútne problémy, ktoré trápia všetkých: prístup MsÚ, doprava a parkovanie, vzdelávanie a šport, čistota mesta a mnoho ďalších. Na konci tejto cesty musí byť spokojný občan.

7. Čo sa dá v Žiline zmeniť aj bez nutnosti nákladných investícií a v krátkom časovom horizonte? 

Mojou prioritou ihneď po nástupe na úrad je realizácia štvorprúdovky na ulici Vysokoškolákov od nemocnice po lesopark. S odborníkmi v oblasti dopravy pripravíme návrhy na zvýšenie priepustnosti mestských komunikácií aj s modernizáciou križovatiek. 

Ďalšou prioritou bude vytvorenie miest v materských školách. Treba v tomto smere dobudovať začaté a využiť aj uvoľnené priestory v budovách škôl. Každý malý Žilinčan bude mať garantované miesto v škôlke. Riaditeľom základných škôl treba vrátiť kompetencie, aby mohli slobodne rozhodovať nielen o majetku, ktorý im je zverený, ale, napríklad, aj o osobných ohodnoteniach učiteľov. Cieľom je spokojný učiteľ v dobre vybavenej škole, do ktorej budú deti rady chodiť. Mesto sa musí postarať o všetkých. Seniori, občania ťažko zdravotne postihnutí, rodiny v kríze – všetci musia pocítiť ochrannú ruku svojho mesta. Zriadime službu „Mobilný úrad“ pre ľudí s postihnutím a seniorov. Posilníme sociálny odbor tak, aby mohol rýchlejšie, kvalitnejšie a vo väčšom rozsahu poskytovať služby pre občanov. Navýšime finančné prostriedky do opatrovateľskej služby, aby táto služba bola pre Žilinčanov dostupnejšia. 

Vytvoríme účinný a fungujúci systém dobrovoľníckej práce v oblastiach a organizáciách riadených mestom s dôrazom na sociálnu oblasť, oblasť kultúry, školstva a športu a prácu s mládežou.

Podporíme výstavbu nájomných a sociálnych bytov. Nateraz sú rozpracované projekty na Dlabačovej - cca 50 bytových jednotiek, za Vuralom - cca 180 bytových jednotiek a projekt malého bytového domu je pripravený aj na Predmestskej ulici.

Zavedieme mestský príspevok pre každé novonarodené dieťa v Žiline.

8. Ktoré tri problémy najviac trápia Žilinčanov? Aké navrhujete ich riešenie? 

Doprava

Žilina má dlhodobo zanedbané vnútromestské komunikácie, ktoré nezvládajú nápor pri presunoch Žilinčanov a s týmto vieme pohnúť. Mojou prioritou ihneď po nástupe na úrad je realizácia štvorprúdovky Vysokoškolákov od nemocnice po lesopark. Dopravu odľahčíme aj vďaka pilotnému projektu rýchlobusov, ktoré prepoja najviac zaťažené lokality mesta. S odborníkmi v oblasti dopravy pripravíme návrhy na zvýšenie priepustnosti mestských komunikácií aj s modernizáciou križovatiek.

Parkovacia politika musí byť v rukách mesta a nie v rukách súkromnej spoločnosti. Budeme hľadať právne možnosti a systémové riešenia pre naplnenie tohto cieľa v čo najkratšom čase. Sídliská potrebujú stovky nových parkovacích miest a tento cieľ chceme naplniť.

Zaradíme Žilinu medzi moderné mestá, ktoré využívajú zdieľanie bicyklov MOBIKE, kde nie je nutné budovať stanoviská, ktoré nasadenie zdieľaných bicyklov komplikujú a predražujú. Funguje to tak, že si nájdete najbližší voľný bicykel prostredníctvom mobilného telefónu. Odveziete sa tam, kam potrebujete a necháte bicykel na ulici pre ďalšieho záujemcu. Tento koncept sa v súčasnosti realizuje vo viac ako 200 mestách po celom svete, napríklad v Berlíne, Rotterdame, Miláne či Turíne.

Vzdelávanie, šport, kultúra 

Skutočnú zmenu školstva musíme začať zdola. Všetko začína v jasličkách a škôlkach. Vybudujeme dostatok voľných miest, aby každé dieťa mohlo byť umiestnené v škôlke, ak o to rodič požiada. Rovnako musia mať rodičia možnosť umiestniť deti čo najbližšie pri ich bydlisku, aby nemuseli cestovať s deťmi po meste. Pripravíme na to dostatok vhodných priestorov. Využijeme nenaplnené základné školy, prázdne budovy, zrekonštruujeme staršie zariadenia a dokončíme naplánované prístavby a nadstavby. 

Športová infraštruktúra a samotná športová činnosť - toto treba spojiť. Žilina je jediným krajským mestom bez poriadnej športovej haly. Tento hendikep sa vážne dotýka všetkých športových klubov, ktoré sú limitované nedostatočným zázemím. Mesto buď musí vyriešiť prevod Športovej haly na Bôriku do majetku mesta, pochopiteľne za prijateľných podmienok, alebo sa pokúsiť o realizáciu novej haly. Rovnako by mesto potrebovalo ďalšiu plaváreň, časť atletického zázemia má v pláne zrealizovať aj župa na budúci rok pri jednej zo svojich stredných škôl. Rovnakú pozornosť ale treba venovať aj sídliskovým športoviskám a školským areálom, ktoré treba postupne obnoviť a plnohodnotne využívať počas pracovných dní aj víkendov. 

Druhou časťou je podpora samotných športových aktivít. V programe Inej Žiliny máme, napríklad, návrh sídliskového trénera, ktorý by sa mohol venovať deťom. Nestačí len ihriská mať, ale je im potrebné dať aj primeranú náplň a najmä deťom vrátiť športové návyky tým, že im budú možnosti športovania blízke priamo na ulici.

V oblasti kultúry zriadime mestské múzeum, ktoré pozdvihne kultúrno - spoločenský kredit mesta. Múzeum bude približovať históriu mesta na základe získaných zbierkových predmetov a vytvárať priestor pre prezentáciu žilinských umelcov. Bude aj doplnkovou výchovno-vzdelávacou inštitúciou pre potreby výchovy na základných školách.

Budeme systematicky podporovať možnosti prezentácie folkloristov a remeselníkov na podujatiach v meste. Vytvoríme priestor pre organizovanie veľkých remeselných trhov a ďalších aktivít na udržiavanie ľudových tradícií.

Zabezpečíme postupnú opravu kultúrnych domov v mestských častiach, ktoré by mali prioritne slúžiť potrebám ľudí tu žijúcich na stretávanie sa miestnych komunít – seniorov, začínajúcich mladých kapiel, mladých mamičiek a podobne.  

Verejnoprospešné služby 

Takmer na dennej báze riešim sťažnosti občanov na úplne základné služby, od nedostatočného čistenia mesta, cez zlé kosenie, až po nedostatočnú údržbu stromov a zelene. Občania sa boria často s úplne banálnymi problémami, keď sa nevedia dovolať ich riešenia. Problémy občanov musia byť na prvom mieste. Veľké rezervy sú viditeľné aj pri súčasnej rekonštrukcii osvetlenia alebo rekonštrukcii chodníkov.

Neraz sa občania, a úplne opodstatnene, sťažujú na zlé vyhotovenie. V programe máme vytvorenie priestoru prvého kontaktu, kde môžu občania nahlasovať osobne, mailom a telefonicky svoje problémy a podnety pri fungovaní mesta zo všetkých oblastí – napr. čistota, zeleň, verejný poriadok, bezpečnosť či nefunkčné osvetlenie. Tie budú evidované a následne riešené príslušnými zamestnancami, ktorí budú zodpovedať za výsledok. O priebehu riešenia a výsledku bude občan – oznamovateľ vždy informovaný. Problém a riešenie budeme zverejňovať aj na webstránke mesta. Na podporu riešenia problémov sa zapojíme aj do projektu Odkaz pre starostu.

9. S komunálnou politikou už máte skúsenosti, čo sa vám podarilo pre Žilinčanov presadiť? 

Je toho veľa, čo sa podarilo. Od tých najmenších riešení pre občanov ako je čistota, kosenie, odvoz smeti, zeleň, parkovanie a podobné problémy, až po väčšie projekty, ako sú rekonštrukcie detských ihrísk, rekonštrukcia materskej škôlky, spolu s členmi nadácie sme riešili obnovu Lesoparku, intenzívne som riešila spolu s občanmi vstup do pešej zóny, podarilo sa nám vyčleniť finančné prostriedky na rekonštrukciu chodníkov, pomohla som občanom bytovky na zlepšení ich bývania, odstránili sme stojisko kamiónov pod Viaduktom, bola som členkov najaktívnejšie klubu.

Poukazovala som na problémy v hokejovom klube, v mestskom Centre voľného času a aj vďaka tomu sa nastavili určité pravidlá efektívneho hospodárenia. Je toho veľa a časť mojej práce je zhrnutá v zápisniciach na: http://www.zilina.sk/zapisnice-zo-zasadnuti-obvod-c-1/. Intenzívne som komunikovala s občanmi a riešila ich problémy.

10. Prečo by mali voliči dať svoj hlas práve vám a čo ponúkate oproti vašim protikandidátom? 

Rovnako, ako mnohí Žilinčania, aj ja pociťujem potrebu zmeny v našom meste. Už si nemôžeme dovoliť premrhať ďalšie roky, keď na prvom mieste neboli potreby Žilinčanov. V komunálnych voľbách sa uchádzam o dôveru Žilinčanov ako nezávislá kandidátka na primátorku. Z mojej doterajšej práce občania veľmi dobre vedia, že som vždy stála na ich strane, vždy som pomáhala všetkým občanom, a tak tomu bude aj naďalej. Odmietam akékoľvek kupčenie a zákulisné dohody. Ak dostanem dôveru občanov, svoj mandát začnem napĺňať zodpovedne, odborne a naplno.

Moja kandidatúra vzišla z vízie OZ Iná Žilina. Sme tím, nie jednotlivec. Sme zoskupenie ľudí, ktorých spája vízia o lepšom meste pre naše deti, pre našu budúcnosť. Chceme Inú Žilinu - čistejšiu, vzdelanejšiu, športovejšiu, spokojnejšiu, aby bola lepším miestom pre život nás všetkých.

11. Je podľa vás súčasná výška odmeny poslanca MZ v Žiline primeraná práci? 

Dňom 01.04.2018 nadobudol účinnosť zákon č. 70/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktorý má dopad na odmeňovanie poslancov mestského zastupiteľstva tým, že sa stanovuje strop odmeny, ktorá môže byť poslancom mestského zastupiteľstva vyplatená v kalendárnom roku, v maximálnej výške 1 mesačného platu primátora mesta. Je to približne 180,00€/mesiac v čistom.

12. Aké budú Vaše prvé kroky po zvolení na radnicu? 

Viete, mám takú predstavu, zoberiem všetkých vedúcich z mestského úradu a prejdem s nimi celú Žilinu. Budem žiadať popísanie všetkých problémov, ktoré trápia občanov, alebo o ktorých zodpovední vedia. Budem žiadať od kompetentných na meste konkrétne riešenia, bez výhovoriek. Samozrejme, otvoríme mesto pre občanov, bez zamknutých dverí na Mestskom úrade. Úrad a radnicu treba vyvetrať a upratať.


Dopravný servis
Košická
Policajná hliadka
11:23
Strečno
Jama na ceste
11:07
Lavobrezná
Stacionárny radar
10:30
Lavobrezná
Policajná hliadka
10:29
Strečno
Jama na ceste
10:12
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina
Najbližšie podujatia