Dnes najčítanejšie
VIDEO: Do výbavy polície pribudli bezpilotné drony, vďaka nim sa budú priestupky zaznamenávať jednoduchšie

01 október 2018 - 11:05

5. pluk špeciálneho určenia v Žiline zmenil podmienky náboru, najbližšie budú v apríli a júni 2019

Foto: 5. pluk špeciálneho určenia v Žiline zmenil podmienky náboru, najbližšie budú v apríli a júni 2019
Foto: ilustračné
Získavajte aktuálne správy prostredníctvom Telegramu Sledovať Telegram

Od dnešného dňa už pre záujemcov o vstup do elitného 5. pluku špeciálneho určenia Žilina podmienka minimálne dvojročného výkonu dočasnej štátnej služby profesionálneho vojaka OS SR. Rozhodol o tom náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky novým nariadením, ktoré upravuje podmienky výberu do 5. pluku.

Výsledky výberu budú navyše platiť oproti minulosti dvakrát dlhšie, teda štyri roky. Podľa prechodných ustanovení sa môžu príslušníkmi stať aj uchádzači, ktorí splnili podmienky výberu, no neboli prijatí. Do funkcie ich môžu prijať až do konca roku 2021:

„Úspešného uchádzača, ktorý splnil podmienky výberu podľa nariadenia NGŠ OS SR č. KaGŠ-38-86/2104-PrO (pôvodné nariadenie) a nebol ku dňu účinnosti tohto nariadenia ustanovený do funkcie v 5. pšu,  možno ustanoviť do funkcie v 5. pšu do 31. decembra 2021.“  

Galéria: 50 fotiek

Už budúci rok by mohli prebehnúť nové výbery, pluk sa totiž, ako väčšina častí ozbrojených zložiek, potýka s úbytkom kvalitných uchádzačov o službu v elitnej jednotke. „Najbližie výbery do 5. pluku špeciálneho určenia (5. pšu) sa dajú očakávať v apríli a júni 2019,“ informuje web 5psu.mil.sk

Novinky v nariadení 

Výber profesionálnych vojakov do 5. pluku špeciálneho určenia sa vykonáva na základe vlastnej žiadosti profesionálneho vojaka o zaradenie do výberu. Do výberu sa zaradí profesionálny vojak, ktorý: 

má zdravotnú klasifikáciu „A“,
je plavec,
predloží požadovanú dokumentáciu. 

Požadovanou dokumentáciou je: 

písomná žiadosť profesionálneho vojaka o zaradenie do výberu,
motivačný list,
overená kópia osobnej karty PrV „B“,
lekárske potvrdenie so záverom „schopný vykonať výber“,
čestné vyhlásenie profesionálneho vojaka o tom, že je plavec,
čestné vyhlásenie profesionálneho vojaka o tom, že voči nemu nie je vedené trestné stíhanie,
čestné vyhlásenie profesionálneho vojaka o aktívnom členstve v občianskych združeniach a spolkoch v prípade, že takéto členstvo existuje,
výpis z písomného vojenského rozkazu veliteľa o vyslaní profesionálneho vojaka na výber,
osvedčenia o absolvovaných kurzoch a školeniach (napr. potápačské osvedčenie, horolezecké osvedčenie, osvedčenie vykonania zoskokov padákom, vodičský preukaz a všetky ďalšie osvedčenia podľa vlasného uváženia).  

Predpoklady a požadované schopnosti uchádzača overuje komisia diagnostickými, záťažovými testami a osobným pohovorom s uchádzačom. 

V procese výberu môže byť uchádzač posudzovaný na základe psychodiagnostických a fyzických výkonnostných testov, ktoré sú vykonávané pod záťažou v rôznych simulovaných situáciach. Diagnostické testy sú zamerané najmä na: 

test svalových funkcií,
test reaktibility,
test dynamometrie preferovaných svalov,
variakardiotest,
test záťažovej ergometrie,
psychodiagnostické testy,
test predispozícií na boj zblízka.Dopravný servis
Hlinská
Kolóna
07:44
Vysokoškolákov
Kolóna
07:44
Terchová
Kolóna
07:43
Mojšova Lúčka
Kolóna
07:42
Gbeľany
Práca na ceste
07:42
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina
Najbližšie podujatia