Dnes najčítanejšie
Zdravotníci ošetrovali muža ležiaceho na Závodskej ceste v Žiline, ten sa na nich pokúšal zaútočiť päsťami

25 september 2018 - 17:45

Žilinská univerzita v Žiline má po rekonštrukcii budovy novej generácie

Foto: Žilinská univerzita v Žiline má po rekonštrukcii budovy novej generácie
Foto: Žilinská univerzita v Žiline

Žilinská univerzita v Žiline sa teší z ďalšieho úspechu. V pondelok 24. septembra 2018 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie budovy AR, ktorá prešla úplnou rekonštrukciou. Toto dielo sa podarilo vďaka snahám vedenia, zamestnancov UNIZA a tiež realizátorov projektu s cieľom znížiť energetickú náročnosť budov.

V poobedňajších hodinách za prítomnosti Akademického senátu Žilinskej univerzity v Žiline (UNIZA) rektor UNIZA prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD., spoločne s kvestorkou Ing. Janou Gjašikovou slávnostne prestrihli stuhu.

„Stratégiou rozvoja UNIZA je budovanie univerzity ako modernej vzdelávacej a vedeckovýskumnej inštitúcie, ktorá má záujem na vytvorení čo najlepších podmienok pre štúdium a prácu. Okrem toho máme záujem o znižovanie nákladov na energie a prevádzku budov, čo má značný vplyv na životné prostredie. Z tohto dôvodu sme sa sústredili na projekty zamerané na znižovanie energetickej náročnosti budov. Už v minulosti sa nám úspešne podarilo tieto projekty podávať a aj realizovať. Po nedávnej rekonštrukcii budovy AS či Univerzitnej knižnice sa od dnes môže aj budova AR nazývať ultranízkoenergetickou,“ vyjadril sa prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD., rektor UNIZA.

Zrekonštruovaná budova AR Žilinskej univerzita v Žiline. Zdroj: UNIZA

Uskutočnením opatrení na zníženie spotreby energie navrhnutých v projektovom hodnotení sa plánuje dosiahnuť celková úspora energie 207,56 MWh/rok, čo predstavuje zníženie emisií o 83,42 t/rok. Budova AR tak zníži svoju energetickú náročnosť zo súčasnej energetickej triedy C na triedu A1.

Investícia do zníženia energetickej náročnosti budovy bola hradená zo štrukturálnych fondov EÚ a časť univerzita hradila z vlastných zdrojov ako napríklad rekonštrukciu výdajne stravy v tomto komplexe či rekonštrukciu vnútorného vybavenia posluchárne – auly 2 (podlahy, sedačky a stoly pre študentov).

V znižovaní energetickej náročnosti budov plánuje univerzita pokračovať aj naďalej. V blízkej budúcnosti prejdú obnovou aj budovy internátov a školská budova na letisku v Dolnom Hričove.

Zdroj: UNIZA

Zdroj: TS Žilinská univerzita v Žiline


Dopravný servis
Považský Chlmec
Policajná hliadka
05:10
Lavobrezná
Stacionárny radar
04:22
Strečno
Zver pri ceste
01:27
Hričovská
Zver pri ceste
01:13
Strečno
Zver pri ceste
23:25
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina