11 september 2018 - 16:03

ZŠ Martinská na Vlčincoch v Žiline získala dotáciu takmer 28-tisíc na opravu telocvične

Foto: ZŠ Martinská na Vlčincoch v Žiline získala dotáciu takmer 28-tisíc na opravu telocvične

Základná škola Martinská v Žiline na sídlisku Vlčince patrí medzi 101 podporených projektov, ktorým Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky poskytne dotáciu na výstavbu, dostavbu či rekonštrukciu školských telocviční. Celkovo rozdelilo ministerstvo sumu 9 miliónov eur. 

O podporu žiadalo 427 škôl, získala ju necelá štvrtina. Cieľom tejto výzvy je zlepšiť stav športovísk a telocviční na školách. „Rozvoj v oblasti telesnej a športovej výchovy je jednou z priorít nášho rezortu, čoho dôkazom je aj suma navýšenia dotácie o 5 miliónov eur, a tým pádom v realite viac telocviční pre naše deti,“ uviedla ministerka školstva Martina Lubyová.


Z pridelených financií budú môcť školy napríklad opraviť strechu, obnoviť cvičebný priestor,zrekonštruovať elektroinštaláciu, osvetlenie či ústredné kúrenie. Maximálna možná podpora pre jeden projekt bola 150-tisíc eur. O získanie dotácie pre svojich sedem škôl sa pokúšal aj Žilinský samosprávny kraj, žiaľ, nebol ani v jednom prípade úspešný. Kvôli spolufinancovaniu projektov dokonca v máji župní poslanci mimoriadne zasadali.

Základná škola Martinská, ktorej zriaďovateľom je mesto Žilina, získala dotáciu vo výške 27 805 eur. Medzi siedmymi školami, pre ktoré chcel kraj získať peniaze, je aj Gymnázium Varšavská cesta 1 v Žiline. V jeho priestoroch už prebiehajú stavebné práce v rámci iných projektov, finalizuje sa aj projektová dokumentácia pre verejné obstarávanie na vonkajší areál.

„Žilinská župa ukončila pre gymnázium na Varšavskej ceste v Žiline verejné obstarávanie na rekonštrukciu hygienických zariadení – škola, telocvičňa – I. etapa s úspešným uchádzačom LEMNONT – SLOVAKIA s.r.o. Práce sa aktuálne realizujú a budú ukončené do konca roka. Hygienické zariadenia sa realizujú postupne tak, aby škola mohla fungovať. Aj postup prác sa bude prispôsobovať školskej výuke. Čo sa týka vonkajšieho športového areálu - Tu sa finalizuje projektová dokumentácia, po jej dokončení sa začne s procesom VO,“ potvrdila hovorkyňa žilinskej župy Martina Remencová. 0 zdieľaní


Dopravný servis
Oškerda
Iné nebezpečenstvo
05:10
Strečno
Iné nebezpečenstvo
02:07
Terchová
Práca na ceste
22:45
Na Horevaží
Kolóna
22:39
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina