Vychovávateľka školského klubu detí ZŠ Karpatská

Termín nástupu: 28.08.2017
Miesto výkonu: ZŠ Karpatská Žilina
Ponúkaný plat: dohodou
Druh pracovného pomeru: TPP
Inzerent:
Mesto Žilina

Mesto Žilina

Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina

Základná škola, Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina oznamuje voľné pracovné miesto na pozíciu: Vychovávateľka školského klubu detí

Základné požiadavky:

  • vzdelanie v zmysle platnej legislatívy
  • flexibilita, kreativita, zodpovednosť
  • bezúhonnosť

Stručná charakteristika:

  • Výchovno-vzdelávacia činnosť v oddelení ŠKD

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 19.05.2017 na adresu: Základná škola Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina alebo na e-mail: riaditel@zskarza.edu.sk

Z dôvodu spracovania žiadosti je potrebné uviesť Váš súhlas na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. zKontaktný formulár

Email:
Životopis a iné prílohy:


Správa: