FOTO: Dom umenia Fatra pred, počas aj po rekonštrukcii, foto 3