FOTO: Úspešný Deň rodiny v Liptovskom Mikuláši, foto 10