FOTO: Pôvodné kreslá grófa Balestréma z Kuneradu, foto 6