Výstavba lávky medzi Vodným dielom a obcou Teplička nad Váhom, foto 3