Kuriózna zimná údržba v parku na Rosinkách, foto 3