Výsledky Voleyball Academy CVČ Žilina za uplynulý týždeň, foto 2
Zdroj: VA CVČ Žilina