Výsledky Voleyball Academy CVČ Žilina za uplynulý týždeň, foto 1
Zdroj: VA CVČ Žilina