Zabíjačkové slávnosti 2015 Dolný Hričov, foto 3
Zdroj: Ladislav Kavecky