Zabíjačkové slávnosti 2015 Dolný Hričov, foto 2
Zdroj: Ladislav Kavecky