Zabíjačkové slávnosti 2015 Dolný Hričov, foto 1
Zdroj: Ladislav Kavecky