Začalo sa odstraňovanie nelegálnych bilbordov, foto 3