Neporiadok na cintorínoch 16.10. a 18.10., foto 3
Zdroj: Čitatelia