Neporiadok na cintorínoch 16.10. a 18.10., foto 1
Zdroj: Čitatelia