Nová synagóga v Žiline naposledy pootvára počas rekonštrukcie , foto 2
Zdroj: Stanica Žilina-Záriečie