Nová synagóga v Žiline naposledy pootvára počas rekonštrukcie , foto 1
Zdroj: Stanica Žilina-Záriečie