Pokus o vykradnutie automatu na lístky MHD na Veľkom Dieli, foto 3