Projekt novej autobusovej stanice z roku 2006, foto 3
Zdroj: Mesto Žilina