Projekt novej autobusovej stanice z roku 2006, foto 2
Zdroj: Mesto Žilina