Archeologický výskum na hradisku Veľký vrch, foto 2
Zdroj: Mgr. Zuzana Staneková