Rekonštrukcia Rosenfeldovho paláca v Žiline, foto 2