Nefunkčné osvetlenie v Žiline Hliny V, foto 9
Zdroj: Fanúšik