Nefunkčné osvetlenie v Žiline Hliny V, foto 8
Zdroj: Fanúšik