Nefunkčné osvetlenie v Žiline Hliny V, foto 6
Zdroj: Fanúšik