Nefunkčné osvetlenie v Žiline Hliny V, foto 4
Zdroj: Fanúšik