Nefunkčné osvetlenie v Žiline Hliny V, foto 3
Zdroj: Fanúšik