Nefunkčné osvetlenie v Žiline Hliny V, foto 2
Zdroj: Fanúšik