Počas prádznin nová linka č.67 aj zastávka Farebná, foto 3
Zdroj: dpmz.sk