Počas prádznin nová linka č.67 aj zastávka Farebná, foto 2
Zdroj: dpmz.sk