Počas prádznin nová linka č.67 aj zastávka Farebná, foto 1
Zdroj: dpmz.sk