V Žilinskom kraji je 2300 kilometrov cyklotrás , foto 2
Zdroj: TS ŽSK