V Žilinskom kraji je 2300 kilometrov cyklotrás , foto 1
Zdroj: TS ŽSK