Zaplavená konečná MHD Solinky, foto 1
Zdroj: Facebook