Žilinský kraj podporuje ovčiarstvo na našom území, foto 1
Zdroj: TS ŽSK