Krádeže spôsobené vlámaním do vozidiel v Žiline, foto 3