Mesto odovzdalo multifunkčné ihrisko v Bánovej, foto 2