FOTO: Nová expozícia v Liptovskom múzeu: Poklad z Likavky, foto 2
Zdroj: Liptovské múzeum