FOTO: Nová expozícia v Liptovskom múzeu: Poklad z Likavky, foto 1
Zdroj: Liptovské múzeum