FOTO: Veľké čistenie Vodného diela Žilina 2021, foto 9
Zdroj: Dávid Mičúch