FOTO: Veľké čistenie Vodného diela Žilina 2021, foto 7
Zdroj: Dávid Mičúch