FOTO: Veľké čistenie Vodného diela Žilina 2021, foto 6
Zdroj: Dávid Mičúch